Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelVeenendaal

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Project Moldavie

Moldavie

Voor 2017 heeft de winkel een project in Moldavië uitgekozen. Met de sector kinderontwikkeling richt Dorcas zich op het verbeteren van delevensomstandigheden en de leefomgeving van kwetsbare kinderen. Dorcas ondersteunt hen bijhet creëren van een beter toekomstperspectief, zodat voor zichzelf kunnen zorgen als ze eenmaal groot zijn.

Lees verder in de flyer

Bijbehorende bestanden

5772_Kinderontwikkeling_M

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer